Impact

La nivelul impactului economic asupra regiunii regăsim urmatoarele efecte pozitive aleconstiturii PARCULUI INDUSTRIAL POIENI:

• Concentrarea mediului autohton de afaceri dar și a celui străin în Parcul Industrial Poieni

• Implementarea unei strategii necesare relocarii mediului de afaceri într-o zona rurală în detrimentrul zonei urbane, strategie care poate crea adevarate „relansări economice” pentru mediul de afaceri autohton prin „popularea agresivă” cu noi investitori, capital uman si financiar.

• Creșterea suprafeței industriale exploatate la nivel de localitate cu 55.131 mp

• Creșterea investițiilor cu procente de peste 50% în zona prin îmbunătățirea sectoarelor deficitare considerate ca puncte de relansare pentru Comuna Poieni

• Crearea de noi locuri de muncă

• Creșterea volumului de investiții suplimentate de la Bugetul local, fonduri guvernamentale și fonduri europene alocate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și reabilitarea căii ferate existente;

• Promovarea comunei Poieni ca zonă cu potențial economic de exploatare

• Creșterea economiei la nivelul Comunei Poieni prin creșterea substanțială a veniturilor societățiilor rezidente din parcul industrial dar și a veniturilor realizate de Administratorul parcului

• Creșterea PIB-ului local ca rezultat al creșterii competitivitătii economiei locale

• Creșterea valorii imobilelor dar și a terenurilor din Comuna Poieni datorită modificării statutului de ZMD- zonă montană defavorizată – la zona dezvoltată

2013 All rights reserved. crazyworks.ro